Bảng giá khuyến mãi sen vòi Luxta 2019 | Đại Lý Sen Vòi Luxta TP.HCM

Bảng giá khuyến mãi sen vòi Luxta 2019 | Đại Lý Sen Vòi Luxta TP.HCM

Bảng giá khuyến mãi sen vòi Luxta 2019 | Đại Lý Sen Vòi Luxta TP.HCM

Bảng giá khuyến mãi sen vòi Luxta 2019 | Đại Lý Sen Vòi Luxta TP.HCM

Bảng giá khuyến mãi sen vòi Luxta 2019 | Đại Lý Sen Vòi Luxta TP.HCM
Bảng giá khuyến mãi sen vòi Luxta 2019 | Đại Lý Sen Vòi Luxta TP.HCM
Hotline: 0888.158.035 - 0919.330.829
TIN TỨC
AN TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG - MINH BẠCH VỀ GIÁ CẢ - TRUNG THỰC TRONG TƯ VẤN - CHU ĐÁO TRONG BẢO HÀNH
Tin tức
BẢNG GIÁ SEN VÒI LUXTA 2019

BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI LUXTA TỪ 01/10/2019 ĐẾN 01/01/2020

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ GIẢM 25% KHI MUA 1SP LẠNH GIẢM 30% KHI MUA 2SP LẠNH TRỞ LÊN GIẢM 30% KHI MUA 1SP NÓNG LẠNH

GIẢM 35% KHI MUA 2SP NL TRỞ LÊN

1 Sen cây lạnh L-7102 2.725.000 2.043.750 1.907.500    
2 Sen cây lạnh L-7103 3.182.000 2.386.500 2.227.400    
3 Sen cây nóng lạnh L-7202 4.362.000     3.053.400 2.835.300
4 Sen cây nóng lạnh L-7204 7.073.000     4.951.100 4.597.450
5 Sen cây nóng lạnh L-7210C 3.522.000     2.465.400 2.289.300
6 Sen cây nóng lạnh L-7211 4.836.000     3.385.200 3.143.400
7 Sen cây nóng lạnh L- 7211XV 6.090.000     4.263.000 3.958.500
8 Sen cây nóng lạnh L-7214X3 4.890.000     3.423.000 3.178.500
9 Sen cây nóng lạnh L-7214X5 5.013.000     3.509.100 3.258.450
10 Sen cây nóng lạnh L-7216 5.816.000     4.071.200 3.780.400
11 Sen cây nóng lạnh L-7218 6.910.000     4.837.000 4.491.500
12 Sen cây nóng lạnh L-7219NV 4.809.000     3.366.300 3.125.850
13 Sen cây nóng lạnh L-7219V 7.064.000     4.944.800 4.591.600
14 Sen cây nóng lạnh L-7219S 4.249.000     2.974.300 2.761.850
15 Sen cây nóng lạnh L-7219N 3.895.000     2.726.500 2.531.750
16 Sen cây nóng lạnh L-7220 5.090.000     3.563.000 3.308.500
17 Sen cây nóng lạnh L-7223 3.436.000     2.405.200 2.233.400
18 Sen cây nóng lạnh L-7224 6.710.000     4.697.000 4.361.500
19 Sen cây nóng lạnh L-7226X5 3.618.000     2.532.600 2.351.700
20 Củ sen lạnh L-2101 297.000 222.750 207.900    
21 Củ sen lạnh L-2102T3 358.000 268.500 250.600    
22 Củ sen lạnh L-2102V 353.000 264.750 247.100    
23 Củ sen lạnh L-2105 328.000 246.000 229.600    
24 Củ sen lạnh L-2108T1 358.000 268.500 250.600    
25 Củ sen lạnh L-2112K 373.000 279.750 261.100    
26 Củ sen lạnh L-2112M 370.000 277.500 259.000    
27 Củ sen lạnh L-2114F 414.000 310.500 289.800    
28 Củ sen lạnh L-2114M 410.000 307.500 287.000    
29 Củ sen lạnh L-2114T1 410.000 307.500 287.000    
30 Củ sen lạnh L-2114T3 414.000 310.500 289.800    
31 Củ sen lạnh L-2114WT3 430.000 322.500 301.000    
32 Củ sen lạnh L-2116 465.000 348.750 325.500    
33 Củ sen lạnh L-2116T3 465.000 348.750 325.500    
34 Củ sen nóng lạnh LK-221 2.535.000     1.774.500 1.647.750
35 Củ sen nóng lạnh L-2203 1.457.000     1.019.900 947.050
36 Củ sen nóng lạnh L-2203X5 1.509.000     1.056.300 980.850
37 Củ sen nóng lạnh L-2204 2.518.000     1.762.600 1.636.700
38 Củ sen nóng lạnh L-2206 1.300.000     910.000 845.000
39 Củ sen nóng lạnh L-2210 1.280.000     896.000 832.000
40 Củ sen nóng lạnh L-2210SC 1.380.000     966.000 897.000
41 Củ sen nóng lạnh L-2210SX6 1.350.000     945.000 877.500
42 Củ sen nóng lạnh L-2210C 1.470.000     1.029.000 955.500
43 Củ sen nóng lạnh L-2211 1.693.000     1.185.100 1.100.450
44 Củ sen nóng lạnh L-2211B 1.600.000     1.120.000 1.040.000
45 Củ sen nóng lạnh L-2214X3 1.517.000     1.061.900 986.050
46 Củ sen nóng lạnh L-2214NX3 1.570.000     1.099.000 1.020.500
47 Củ sen nóng lạnh L-2216 2.362.000     1.653.400 1.535.300
48 Củ sen nóng lạnh L-2219N 2.349.000     1.644.300 1.526.850
49 Củ sen nóng lạnh L-2220 1.600.000     1.120.000 1.040.000
50 Củ sen nóng lạnh L-2220S 1.518.000     1.062.600 986.700
51 Củ sen nóng lạnh L-2222 1.427.000     998.900 927.550
52 Củ sen nóng lạnh L-2222SC 1.609.000     1.126.300 1.045.850
53 Củ sen nóng lạnh L-2222SX6 1.382.000     967.400 898.300
54 Củ sen nóng lạnh L-2223SNT21 1.180.000     826.000 767.000
55 Củ sen nóng lạnh L-2223SNT11 1.190.000     833.000 773.500
56 Củ sen nóng lạnh L-2223 1.280.000     896.000 832.000
57 Củ sen nóng lạnh L-2225 2.290.000     1.603.000 1.488.500
58 Củ sen nóng lạnh L-2226 1.609.000     1.126.300 1.045.850
59 Củ sen nóng lạnh L-2226SX5 1.536.000     1.075.200 998.400
60 Vòi lavabo lạnh L-1101B9 586.000 439.500 410.200    
61 Vòi lavabo lạnh L-1101X3 626.000 469.500 438.200    
62 Vòi lavabo lạnh L-1102V 360.000 270.000 252.000    
63 Vòi lavabo lạnh L-1102D 368.000 276.000 257.600    
64 Vòi lavabo lạnh L-1103 275.000 206.250 192.500    
65 Vòi lavabo lạnh L-1104V 297.000 222.750 207.900    
66 Vòi lavabo lạnh L-1105T3 487.000 365.250 340.900    
67 Vòi lavabo lạnh L-1106T2 297.000 222.750 207.900    
68 Vòi lavabo lạnh L-1108T1 350.000 262.500 245.000    
69 Vòi lavabo lạnh L-1108V 333.000 249.750 233.100    
70 Vòi lavabo lạnh L-1111F 377.000 282.750 263.900    
71 Vòi lavabo lạnh L-1112M 320.000 240.000 224.000    
72 Vòi lavabo lạnh L-1112K 320.000 240.000 224.000    
73 Vòi lavabo lạnh Ln+113T 780.000 585.000 546.000    
74 Vòi lavabo lạnh Ln+113 890.000 667.500 623.000    
75 Vòi lavabo lạnh L-1114F 350.000 262.500 245.000    
76 Vòi lavabo lạnh L-1114T1 350.000 262.500 245.000    
77 Vòi lavabo lạnh L-1114T3 354.000 265.500 247.800    
78 Vòi lavabo lạnh L-1114WT3 372.000 279.000 260.400    
79 Vòi lavabo nóng lạnh L-1203 914.000     639.800 594.100
80 Vòi lavabo nóng lạnh L-1203X5 930.000     651.000 604.500
81 Vòi lavabo nóng lạnh L-1204 1.527.000     1.068.900 992.550
82 Vòi lavabo nóng lạnh L-1204B 1.909.000     1.336.300 1.240.850
Mã SP: AC-1032VN
7,250,000đ 12,000,000đ
Mã SP: AC-2700VN
9,740,000đ 16,910,000đ
Mã SP: AC-1008VRN
8,430,000đ 11,740,000đ
Mã SP: AC-1017VRN
8,120,000đ 11,520,000đ
Mã SP: AC-909VRN
7,180,000đ 9,750,000đ
Mã SP: AC-918VRN
6,550,000đ 8,940,000đ
Mã SP: AC-939VRN
5,769,000đ 7,680,000đ
Mã SP: AC-900VRN
5,590,000đ 8,390,000đ
Mã SP: AC-959VAN
4,960,000đ 6,180,000đ
Mã SP: AC-700VAN
3,171,000đ 3,930,000đ