Gạch Lát Nền Đồng Tâm 80x80 | Gạch Đồng Tâm

Gạch Lát Nền Đồng Tâm 80x80 | Gạch Đồng Tâm

Gạch Lát Nền Đồng Tâm 80x80 | Gạch Đồng Tâm

Hotline: 0888158035 - 0989644106
TIN TỨC
Các mẫu gạch
CÁC MẪU GẠCH LÁT NỀN ĐỒNG TÂM 80x80 | MEN BÓNG

 

Ưu đãi khi mua Gạch Đồng Tâm tại Nội Thất Trường Hà !

 

 • Giá bán lẻ: chiết khấu thêm từ 10% đến 15%

 • Hỗ trợ khách hàng: kiểm tra gạch bễ vỡ - nhận lại gạch dư

 • Tặng thêm: ke lát gạch chữ thập 1,5mm - 2mm

 • Hỗ trợ cắt gạch cho khách hàng


Hướng dẫn khách hàng mua được Gạch Đồng Tâm có giá tốt nhất !

 

 • Xem mẫu: khách hàng nên xem mẫu tại showroom Gạch Đồng Tâm, vì ở showroom sẽ có đầy đủ các mẫu gạch của hãng.

 • Chốt giá: khi mua Gạch Đồng Tâm thì nên hỏi xem được chiết khấu thêm bao nhiêu % từ giá bán tại showroom.

 • Chiết khấu bao nhiêu %: thông thường cửa hàng (đại lý) sẽ chiết khấu từ 05% đến 15%, tùy vào mã sản phẩm và số lượng đặt hàng.

 • Phải hỏi thêm: cửa hàng (đại lý) có hỗ trợ khách nhận gạch - kiểm tra gạch bể vỡ - đổi trả gạch dư sau thi công -  giao thêm gạch khi bị thiếu.

 • Phải dự báo trước: số lượng gạch cần sử dụng cho công trình, tránh trường hợp thiếu gạch - hết gạch.


 gach lat nen dong tam 80x80

Hình ảnh sản phẩm mới Gạch Đồng Tâm.

Các mẫu Gạch Đồng Tâm 80x80 (men bóng) mới nhất năm 2024

(xem chi tiết sản phẩm tại đây)

 

 

Hình ảnh gạch lát nền Đồng Tâm 80x80 được chụp tại showroom.

1) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN001-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN001-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tết sản phẩm tại đây

 

gach dong tam 8080dongvan001
 
Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN001-FP-H+.

2) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN002-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN002-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

 

gach dong tam 8080dongvan002

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN002-FP-H+.

3) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN003-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN003-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

 

gach dong tam 8080dongvan003

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN003-FP-H+.

4) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN004-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN004-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080dongvan004

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN004-FP-H+.

5) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN005-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN005-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

 

gach dong tam 8080dongvan005

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN005-FP-H+.

6) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN006-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN006-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

 

gach dong tam 8080dongvan006

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN006-FP-H+.

7) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN007-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN007-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

 

gach dong tam 8080dongvan007

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN007-FP-H+.

8) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN008-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN008-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

 

gach dong tam 8080dongvan008

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN008-FP-H+.

9) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN009-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN009-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080dongvan009

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN009-FP-H+.

10) Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN010-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080DONGVAN010-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080dongvan010

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080DONGVAN010-FP-H+.

11) Gạch Đồng Tâm 8080YALY003-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080YALY003-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080YALY003

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080YALY003-FP-H+.

12) Gạch Đồng Tâm 8080FANSIPAN007-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080FANSIPAN007-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080FANSIPAN007

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080FANSIPAN007-FP-H+.

13) Gạch Đồng Tâm 2 DA 8080PLATINUM004

 

 • Mã sản phẩm: 8080PLATINUM004

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Công nghệ: Gạch 2 DA

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080PLATINUM004

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 2 DA 8080PLATINUM004.

14) Gạch Đồng Tâm 8080FANSIPAN001-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080FANSIPAN001-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080FANSIPAN001

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080FANSIPAN001-FP-H+.

15) Gạch Đồng Tâm 8080CARARAS002-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080CARARAS002-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080CARARAS002

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080CARARAS002-FP-H+.

16) Gạch Đồng Tâm 8080SNOW001-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080SNOW001-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

 

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080SNOW001-FP-H+.

17) Gạch Đồng Tâm 8080CARARAS001-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080CARARAS001-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Cht liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080CARARAS001

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080CARARAS001-FP-H+.

18) Gạch Đồng Tâm 8080TRUONGSON001-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080TRUONGSON001-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080TRUONGSON001

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080TRUONGSON001-FP-H+.

19) Gạch Đồng Tâm 8080STONE005-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080STONE005-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080STONE005

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080STONE005-FP-H+.

20) Gạch Đồng Tâm 8080STONE003-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080STONE003-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080STONE003

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080STONE003-FP-H+.

21) Gạch Đồng Tâm 8080THUTHIEM001-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080THUTHIEM001-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080THUTHIEM001

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080THTHIEM001-FP-H+.

22) Gạch Đồng Tâm 8080CARARAS003-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080CARARAS003-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

 

gach dong tam 8080CARARAS003

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080CARARAS003-FP-H+.

23) Gạch Đồng Tâm 2 DA 8080PLATINUM005

 

 • Mã sản phẩm: 8080PLATINUM005

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Công nghệ: Gạch 2 DA

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080PLATINUM005

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 2 DA 8080PLATINUM005.

24) Gạch Đồng Tâm 8080STONE001-FP-H+

 

 • Mã sản phẩm: 8080STONE001-FP-H+

 • Kích thước: 80cm x 80cm

 • Chất lượng gạch: loại 1

 • Chất liệu - xương gạch: Gạch Porcelain

 • Bề mặt men: men mài bóng - (đá bóng kiếng / đá bóng kính)

 • Xem chi tiết sản phẩm tại đây

gach dong tam 8080STONE001

 

Hình ảnh Gạch Đồng Tâm 8080STONE001-FP-H+.

​Địa chỉ showroom Gạch Đồng Tâm chính hãng tại TP. Hồ Chí Minh

 

 • Showroom Đồng Tâm - Trường Chinh  tại số 340 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, TpHCM.

 • Showroom Đồng Tâm - Hải Thượng Lãn Ông tại số 9, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

 • Showroom Đồng Tâm - 3 tháng 2 tại số 970 đường 3/2, phường 12, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

 • VPĐD: 236A Nguyễn Văn Luông, P. 11, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh.


Ngày đăng : 21/02/2024 - 9:50 PM - Lượt xem: 333

Nội Thất Trường Hà Chuyên Báo Giá - Cung Cấp Thiết Bị & Vật Tư Cho Công Trình Xây Dựng !

 

Gạch Ốp Lát - Keo Dán Gạch:

 • Các loại gạch ốp lát nhập khẩu: Trung Quốc - Ấn Độ - Gạch INAX

 • Các loại gạch ốp lát trong nước: Đồng Tâm - Prime - Viglacera - Mikado - Taicera - Royal - CMC...

 • Các loại gạch trang trí: gạch tranh - gạch thảm - gạch lục giác - gạch mosaic - gạch thẻ...

 • Keo dán gạch - keo chà ron - chống thấm: Sika - Kova - weber - Gritone...


Thiết Bị Vệ Sinh:​

 • Thiết bị vệ sinh chính hãng: INAX - TOTO - American - Caesar - Luxta - Viglacera...

 • Thiết bị vệ sinh Trung Quốc: sen vòi - bồn cầu - chậu lavabo - chậu rửa chén - phụ kiện...

 • Bồn nước - năng lượng mặt trời - máy nước nóng: Đại Thành - Hoàn Mỹ - Ferroli - Ariston...


​Thiết Bị Nhà Bếp - Phụ Kiện INOX 304:

 • Bếp điện - bếp từ - hút mùi: Malloca - Hafele - Ferroli - Chefs...

 • ​​Chậu chén: Malloca - Luxta - Erowin - Dicaprio...

 • Vòi chén: INAX - Caesar - American - Malloca - Luxta...

 • Phụ kiện INOX 304: INOX BAO - INOX HV...

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT
- 13%
Mã SP: 4080GECKO004 / 10001372
310,000đ 354,375đ
- 11%
Mã SP: 4080CLOUD001 / 10006285
240,000đ 270,000đ
- 12%
Mã SP: 6060DONGVAN001-FP-H+ / 10005880
263,000đ 297,682đ
- 12%
Mã SP: 6060PHARAON009-H+ / 10006239
263,000đ 297,682đ
- 14%
Mã SP: 60120LANGBIANG008-FP-H+ / 10005604
620,000đ 720,000đ
- 13%
Mã SP: 8080DONGVAN001-FP-H+ / 10005746
325,000đ 372,119đ
- 13%
Mã SP: 8080PHARAON004-H+ / 10005739
371,000đ 428,063đ
- 13%
Mã SP: 100DONGVAN001-FP-H+ / 10005894
420,000đ 483,742đ
- 31%
Mã SP: AC-602VN
3,080,000đ 4,490,000đ
- 31%
Mã SP: AC-902VN
6,860,000đ 9,900,000đ
Nhận báo giá
Chat ngay